Tư vấn hỗ trợ: 024 6260 2045 Email: vietnamnaganuma@gmail.com

Kỹ năng xác định mục tiêu và giải quyết vấn đề

Buổi ngoại khóa với chủ đề khá hữu ích đối với các bạn học viên : Kỹ năng xác định mục tiêu và giải quyết vấn đề; Giúp học viên có thêm kiến thức và kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề trong học tập, cuộc sống. Đặc biệt là biết định hướng và xác định mục tiêu phù hợp với bản thân để tiến bộ hơn khi sinh sống và học tập tại Nhật Bản.