Tư vấn hỗ trợ: 024 6260 2045 Email: vietnamnaganuma@gmail.com

Lễ tốt nghiệp học viên du học kỳ 4 - 2016

Khép lại một hành trình tại Naganuma Việt Nam, hi vọng các học viên du học Nhật Bản kỳ tháng 7/2016 sẽ có những bước khởi đầu thuận lợi và nhiều may mắn tại Nhật Bản.