Tư vấn hỗ trợ: 024 6260 2045 Email: vietnamnaganuma@gmail.com

Trang chủ » Đào tạo tiếng Nhật » Tiếng Nhật du học

Tiếng Nhật du học

Những câu châm ngôn bằng tiếng Nhật về cuộc sống

Tiếng Nhật có nhiều câu châm ngôn rất thú vị và ý nghĩa mà bạn có thể vận dụng cho mình đấy! ...

Một số Phó từ trong Tiếng Nhật

Phó từ (trạng từ) là từ bổ sung thông tin về thời gian, nơi chốn, mức độ, cách thức... cho một động từ, một tính...

Tại sao tiếng Nhật lại có 3 loại chữ viết?

Khác với các quốc gia khác, tiếng Nhật sử dụng tới 3 loại chữ khác nhau. Chính điều này khiến cho người học cảm thấy...

Học cách sử dụng mẫu câu とき

Naganuma Viet Nam sẽ cùng các bạn học cách sử dụng mẫu câu với từ とき. ...

<< Trang trước 1 Trang sau >>