Tư vấn hỗ trợ: 024 6260 2045 Email: vietnamnaganuma@gmail.com

Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động dã ngoại

Hoạt động dã ngoại

Khép lại một hành trình tại Naganuma Việt Nam, hi vọng các học viên du học Nhật Bản kỳ tháng 7/2016 sẽ có những bước khởi đầu thuận lợi và nhiều may mắn tại Nhật Bản.

Khép lại một hành trình tại Naganuma Việt Nam, hi vọng các học viên du học Nhật Bản kỳ tháng 7/2016 sẽ có những bước khởi đầu thuận lợi và nhiều may mắn tại Nhật Bản.

 

Khép lại một hành trình tại Naganuma Việt Nam, hi vọng các học viên du học Nhật Bản kỳ tháng 7/2016 sẽ có những bước khởi đầu thuận lợi và nhiều may mắn tại Nhật Bản.

 

Khép lại một hành trình tại Naganuma Việt Nam, hi vọng các học viên du học Nhật Bản kỳ tháng 7/2016 sẽ có những bước khởi đầu thuận lợi và nhiều may mắn tại Nhật Bản.

 

Khép lại một hành trình tại Naganuma Việt Nam, hi vọng các học viên du học Nhật Bản kỳ tháng 7/2016 sẽ có những bước khởi đầu thuận lợi và nhiều may mắn tại Nhật Bản.