Tác phẩm văn học là gì? Nội dung và hình thức của tác phẩm văn học

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về văn học là gì trong bài viết dưới đây!

Khái niệm về tác phẩm văn học là gì

Tác phẩm văn học là tác phẩm văn học nghệ thuật, là kết quả lao động nghệ thuật của cá nhân tác giả, hoặc là kết quả của sự sáng tạo tập thể. Đây là đơn vị độc lập cơ bản của đời sống văn học.

Tác phẩm có thể tồn tại dưới hình thức truyền khẩu, nghệ thuật (văn bản); có thể gồm văn vần hoặc văn xuôi; và luôn thuộc một thể loại văn học (tự sự, trữ tình, kịch), một thể loại văn học nhất định. Một tác phẩm văn học có thể từ một câu (tục ngữ, ca dao, cách ngôn, nhan đề …) đến hàng nghìn câu (sử thi, tiểu thuyết nhiều tập …).

Mỗi tác phẩm là một hệ thống phức tạp bao gồm hàng loạt yếu tố (đề tài, chủ đề, ý tưởng, kết cấu, ngôn ngữ, hình ảnh, nhân vật, cốt truyện…) ở các khía cạnh khác nhau. Trong một tác phẩm có giá trị, sự kết hợp và tác động qua lại của các yếu tố này làm cho tác phẩm trở thành một tổng thể nghệ thuật, nội dung thẩm mỹ thống nhất hữu cơ với hình thức nghệ thuật.

Tác phẩm văn học là một tuyên bố phức hợp của người sáng tạo ra nó; là sự phản ánh, khúc xạ, cộng hưởng, linh cảm … của đời sống hiện thực; là đối tượng tích cực của hoạt động tiếp nhận văn học (tri giác).

Xét về chức năng giao tiếp và đời sống lịch sử, tác phẩm văn học không phải là sản phẩm cố định, cũng không phải là khách thể vật chất (mặc dù nó tồn tại thông qua các hình thức vật chất, chất liệu, v.v.). : âm thanh, ngôn từ, trang in …); văn học trước hết là một thực thể tâm lý, một tập hợp các ý nghĩa phức tạp. Do đó, tác phẩm tồn tại dưới dạng biến tướng. Các biến thể được thực hiện bằng văn bản, truyền miệng, sao chép hoặc tái bản (trong nhiều trường hợp là cùng một phiên bản). Nhận thức của người đọc, cách lý giải của các nhà nghiên cứu và phê bình, dư luận của mỗi thời đại – tất cả sẽ ít nhiều tạo ra những nhận định, đánh giá khác nhau về nội dung thẩm mỹ của tác phẩm. Như vậy, tác phẩm văn học có thể được coi là sự thống nhất giữa ý nghĩa thẩm mỹ tư tưởng được mã hóa trong văn bản và sự cảm nhận, lý giải của công chúng ở những thời điểm, thời đại khác nhau. Đây là sự thống nhất giữa tuyệt đối (được mã hóa) và tương đối (được giải mã bằng phương thức đọc, diễn dịch, cảm nhận). Tất nhiên, sự thống nhất này chỉ có thể được nói trong bối cảnh các tác phẩm lớn, được giới phê bình đánh giá cao và được chấp nhận rộng rãi. Sự chắc chắn của một tác phẩm văn học với tư cách là một thực thể tinh thần nằm trong mối quan hệ tuyệt đối và tương đối với những điều trên.

Nội dung và hình thức của tác phẩm văn học

2.1. nội dung của tác phẩm văn học

Nội dung của tác phẩm văn học là hiện thực đời sống được tác giả phản ánh qua cách cảm nhận, suy tư, đánh giá. Nó là một hệ thống đan xen bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan.

Thứ nhất, tác phẩm văn học cung cấp cho người đọc một cách thể hiện cuộc sống phong phú, đầy màu sắc và độc đáo, và kiểu chữ của chúng tạo nên chủ đề của tác phẩm. Những vấn đề cấp bách nhất nổi lên từ chủ đề, buộc tác giả phải bày tỏ thái độ và quan điểm của mình với tư cách là chủ đề. Quan điểm của tác giả về những vấn đề đặt ra trong tác phẩm mang tính tư tưởng. Một thái độ đánh giá, nhiệt tình bảo vệ ý tưởng đã tạo ra cảm hứng chính hoặc cảm hứng tư tưởng. Lấy khái niệm thế giới và con người làm hệ quy chiếu, tác giả thiết lập các chủ đề, chủ đề trong các tác phẩm của mình, đồng thời diễn giải thế giới quan đã ăn sâu vào nếp sống. Xung đột, mâu thuẫn xã hội, tình yêu thù hận và cảm hứng thẩm mỹ trong tác phẩm cũng được coi là những khía cạnh nội dung quan trọng. Cuối cùng, mối quan hệ giữa biểu hiện của đời sống và nhận thức chủ quan tạo nên nội dung thẩm mỹ của hình tượng.

Vì vậy, nội dung của một tác phẩm văn học là sự thống nhất giữa mặt khách quan và mặt chủ quan, việc tác giả khái quát và tái hiện lại đời sống khách quan một phần bắt nguồn từ tình cảm, xương máu của tác giả. Đó là cuộc sống được đọc, được đánh giá và được mơ ước. Đó là nhận thức và lý tưởng, và tình cảm đã được hun đúc nên không phải là khái niệm về hình thức, cũng không phải là khái niệm về lý tưởng và tình cảm. Nội dung của Dế Mèn phiêu lưu ký (Tô Hoài) không chỉ đơn giản là cuộc sống, thói quen trong thế giới loài vật, cũng không phải là cuộc phiêu lưu vất vả nhưng rất thú vị của hai người bạn Mèn và Trỗi mà là sự suy ngẫm đầy triết lý về mối quan hệ giữa các loài vật. Sự hình thành nhân cách của con người, đặc biệt là tuổi trẻ, đã được trải nghiệm trong một lĩnh vực rộng lớn của cuộc đời, nói một cách tổng quát, ý nghĩa đích thực của cuộc đời một con người, nhất là tuổi trẻ, là sống phải có lí tưởng và phải biết hành động, để thực hiện ước mơ hoài bão của mình Tham vọng, không nên sống bất tử, sống hoang phí… Chính vì vậy, nội dung tác phẩm là kết quả của sự tìm tòi, khám phá tổng hợp của tác giả. Giảm nội dung này thành một phạm trù xã hội học sẽ làm nghèo nội dung của tác phẩm.

2.2.Các hình thức của tác phẩm văn học

Hình thức của một tác phẩm văn học bao gồm nhiều yếu tố phụ thuộc lẫn nhau, tùy thuộc vào nội dung tác phẩm. Trong văn học, từ ngữ, cấu trúc, thể loại và phong cách đều được coi là hình thức.

Ngôn từ là yếu tố đầu tiên của hình thức tác phẩm, nó có hai chức năng: vẽ nên bức tranh cuộc sống và thể hiện bằng lời thái độ, quan điểm của chủ thể bài phát biểu. Đến lượt nó, “bức tranh cuộc đời” của tác phẩm trở thành một văn bản tượng hình, và ý nghĩa của các chi tiết, tình tiết, nhân vật, cốt truyện, nhịp điệu và các yếu tố khác trong kết quả tổng thể của tác phẩm được thể hiện. Cấu trúc có thể được ví như ngữ pháp, tổ chức các đơn vị có ý nghĩa của văn bản tượng hình thành câu. Thể loại là những quy tắc tổ chức hình thức tác phẩm theo loại hình nội dung nghệ thuật của tác phẩm.

Hình thức không chỉ tồn tại ở ngôn ngữ, cấu trúc, cốt truyện, những yếu tố thường được coi là thuộc về hình thức. Hình thức cũng tồn tại ở diện mạo và tính cách của một nhân vật. Xem xét sự thay đổi của hình thức nhân vật qua các thời đại, các thể loại văn học… chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy điều này. Tuy nhiên, hình thức của một tác phẩm không phải là tổng thể của các lớp và các yếu tố, mà là một hệ thống tổng thể thống nhất, đều đặn và phụ thuộc lẫn nhau giữa các yếu tố và các lớp.

2.3.Sự thống nhất giữa nội dung và hình thức của tác phẩm văn học

Nội dung là nền tảng của sự vật, là mặt quyết định và chủ yếu của sự vật, còn hình thức là tổ chức và hình thái của sự vật, là mặt quyết định. Trong tác phẩm văn học, hình thức là phương tiện biểu hiện nội dung, còn nội dung được biểu hiện thông qua hình thức. Hình thức nghệ thuật của tác phẩm là một hiện tượng độc đáo, tương ứng với nội dung độc đáo của nó, hoàn toàn không phải là tổng hợp đơn giản của các biện pháp và phương tiện nghệ thuật. Xét một cách tổng thể, hình thức nghệ thuật là hình thức cảm nhận đời sống, là sự tự bộc lộ nội dung của tác phẩm và nó do nội dung của tác phẩm quyết định. Tuy nhiên, với tư cách là “ký hiệu” (đối lập với nội dung là “ký hiệu”), hình thức có tính độc lập tương đối; nó phát triển theo những quy luật cụ thể của quá trình văn học nhân loại và văn học dân tộc.

Người viết hình thức sáng tạo phải sử dụng các phương pháp và phương tiện nghệ thuật. Nhưng các phương pháp và phương tiện trừu tượng hóa không phải là hình thức. Chất liệu và phương tiện nghệ thuật chỉ có thể trở thành hình thức nghệ thuật khi chúng trở thành hình thức biểu hiện của nội dung và trở thành hình thức nội dung của nội dung cụ thể. Vì vậy, người ta thường nói đến nội dung của hình thức tác phẩm. Nó là một khái niệm đề cập đến hình thức như cách một số nội dung được hình thành và trình bày. Hình thức tồn tại trong toàn bộ tác phẩm với tư cách là tính chắc chắn của nội dung, là sự thể hiện của nội dung. Tương ứng với nội dung đa cấp sẽ có các hình thức đa cấp. Sự thống nhất này tạo nên giá trị thẩm mỹ hoàn chỉnh của một tác phẩm văn học.

Sự khác biệt giữa “hình thức” và “nội dung” chỉ là kết quả của tư duy khoa học trừu tượng; thực tế, tác phẩm không thể tách rời tác phẩm, bởi vì hình thức là nội dung của hình thức có thể cảm nhận trực tiếp được, còn nội dung là nội hàm của hình thức này. Mọi khía cạnh, cấp độ và yếu tố của tác phẩm văn học, dù về hình thức (phong cách, thể loại, bố cục, cấu trúc, ngôn ngữ nghệ thuật …), hay nội dung (chủ đề, chủ đề, xung đột, tính cách, bối cảnh, tư tưởng, v.v.), hoặc cả Nội dung và hình thức (cốt truyện) tồn tại như một thực thể thống nhất hoàn toàn. Chính sự thống nhất giữa yếu tố nội dung và yếu tố hình thức đã tạo nên sức mạnh tư tưởng và nghệ thuật của toàn bộ tác phẩm văn học. Đó là, như nhà văn Xô Viết Leonov đã nói: “Một tác phẩm nghệ thuật thực sự, đặc biệt là một tác phẩm viết, luôn là sự phát minh về hình thức và khám phá về nội dung”.

Qua bài viết về chủ đề văn học là gì hy vong đã mang đến cho bạn thông tin hữu ích

 

Leave a comment

Your email address will not be published.