BFF là viết tắt của từ gì | bff là gì?

Một từ mà hầu hết mọi người trong mạng xã hội đều rất quen thuộc. Đâu đó, chúng ta bắt gặp những dòng trạng thái, bình luận về những người bạn thân nhất của mình, trong đó có từ “bff là gì“. Vậy chính xác thì BFF là gì và làm thế nào chúng ta […]

BFF là viết tắt của từ gì | BFF là gì?

Một từ mà hầu hết mọi người trong mạng xã hội đều rất quen thuộc. Đâu đó, chúng ta bắt gặp những dòng trạng thái, bình luận về những người bạn thân nhất của mình, trong đó có từ “bff là gì“. Vậy chính xác thì BFF là gì và làm thế nào chúng ta […]