Hentai là gì? Lịch sử và Sử dụng Hợp pháp

“Nếu bạn không biết hentai là gì, bạn không phải là fan của anime!” Tôi đã từng bị chê cười bởi cụm từ này, nhưng nó đúng một phần. Anime rất khác và khác với các tác phẩm của phương Tây. Anime bao gồm khá nhiều thứ từ kinh dị đến khiêu dâm, và thậm […]

Hentai là gì? Lịch sử và Sử dụng Hợp pháp

“Nếu bạn không biết hentai là gì, bạn không phải là fan của anime!” Tôi đã từng bị chê cười bởi cụm từ này, nhưng nó đúng một phần. Anime rất khác và khác với các tác phẩm của phương Tây. Anime bao gồm khá nhiều thứ từ kinh dị đến khiêu dâm, và thậm […]