Quê Hương Là Gì Hả Mẹ? Ý Nghĩa Của Quê Hương Với Đời Sống Tâm Hồn Của Mỗi Người?

“Quê hương là gì hả mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu” Chẳng biết từ bao giờ, những vần thơ ấy cứ say sưa, réo rắt, nhanh chóng trở thành giai điệu đẹp. Tình yêu quê hương của mọi người đều được hun đúc từ ngọn lửa mẹ từ thuở ấu thơ. Để rồi trong […]