Virus máy tính là gì? Virus máy tính lây lan như thế nào

Virus máy tính không còn xa lạ với những ai sử dụng máy tính, chúng có lịch sử phát triển lâu đời và không ngừng thay đổi theo sự phát triển của công nghệ phần mềm trên thế giới. Virus máy tính có thể làm hỏng ổ cứng, xóa dữ liệu … với nhiều mức […]

Virus máy tính là gì? Virus máy tính lây lan như thế nào

Virus máy tính không còn xa lạ với những ai sử dụng máy tính, chúng có lịch sử phát triển lâu đời và không ngừng thay đổi theo sự phát triển của công nghệ phần mềm trên thế giới. Virus máy tính có thể làm hỏng ổ cứng, xóa dữ liệu … với nhiều mức […]