Vô Thường Là Gì? Tại Sao Bạn Lại Nói “Thế Gian Là Vô Thường”?

Vô thường là gì? Vô thường là câu nói thường gặp trong quá trình tu học Phật pháp. Không chờ đợi, không hẹn trước, vô thường có thể đến với ta bất cứ lúc nào. Có lúc vui ta phải buồn, có lúc vui gặp lúc buồn … cuộc đời mong manh lắm, có thể […]